ردیاب FMB120

تعداد ورودی آنالوگ 1
تعداد ورودی دیجیتال 2
تعداد خروجی دیجیتال 3
نوع ردیاب خودرویی/موتورسیکلت
پورت اتصال 11416
سنسور حرکت دارد
فایل ها